Rozvrh (aktualizovaný 13.09.2013)
05.09. 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 17.30 – 18.15 Prehľad dní vyučovania v šk. roku 2013/2014 - externé štúdium 
I.MŠA TRH - Mgr. Andrea Petričková MTN - Petričková  PED - Frolišová  PED - Frolišová  1. polrok September Október November December Január
I.MŠB TRH - Mgr. Mária Badliková MTN - Badlíková  MVR - Pisková MVR - Pisková štvrtok 05.09. štvrtok 03.10. štvrtok 07.11. utorok 03.12. štvrtok 09.01.
II.MŠA TRH - RNDr. Stanislava Károlyi BSZ - Károlyi  BSZ - Károlyi  MVR - Fabianová  štvrtok 12.09. štvrtok 10.10. štvrtok 14.11. štvrtok 05.12. štvrtok 16.01.
II.MŠB TRH - Mgr. Mária Pisková MVR - Fabianová  MVR - Fabianová  BSZ - Károlyi  štvrtok 19.09. štvrtok 17.10. štvrtok 21.11. štvrtok 12.12. štvrtok 23.01.
II.SVP TRH - RNDr. Eva Kostíková Phd. MAT - Kostíková DEJ - Petričková  DEJ - Petričková (nabudúce skúška) štvrtok 26.09. štvrtok 24.10. štvrtok 28.11. štvrtok 19.12. štvrtok 30.01.
III.SVP TRH - PaedDr.Eva Palenčárová SJL - Palenčárová  SJL - Palenčárová  PSY - Vince   utorok 29.10.            
IV.SVP TRH - PaedDr.Eva Palenčárová PSY - Vince PSY - Vince (nabudúce skúška) SJL - Palenčárová     
12.09. 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 17.30 – 18.15 18.20 – 19.05 2. polrok Február Marec Apríl Máj Jún
I.MŠA PSY - Vince PSY - Vince MHU - Karnižová  BSZ - Károlyi  BSZ - Károlyi  štvrtok 06.02. utorok 11.03. štvrtok  03.04. utorok  06.05. štvrtok  05.06.
I.MŠB MHU - Karnižová  MHU - Karnižová  BSZ - Károlyi  PSY - Vince  PSY - Vince  štvrtok 13.02. štvrtok 13.03. štvrtok  10.04. utorok  13.05. štvrtok  12.06.
II.MŠA MRM - Kostíková MRM - Kostíková (nabudúce skúška) PSY - Vince PED - Frolišová  PED - Frolišová  štvrtok 20.02. štvrtok 20.03. štvrtok  24.04. štvrtok  15.05. štvrtok  19.06.
II.MŠB PED - Frolišová  PED - Frolišová  TDA - Frolišová  MHU - Karnižová MHU - Karnižová štvrtok 27.02. štvrtok 27.03. utorok 29.04. štvrtok  22.05. štvrtok  26.06.
I.SVP + II.SVP BSZ - Károlyi  BSZ - Károlyi  SJL - Palenčárová  SJL - Palenčárová  SJL - Palenčárová              štvrtok  29.05.    
III.SVP SJL - Palenčárová  OBN - Šoltísková  OBN - Šoltisová (nabudúce skúška) VKZ - Ivanová  VKZ - Ivanová 
IV.SVP SOP - Šoltisová SCR - Ivanová  SCR - Ivanová  ZYP - Šoltísová  ZYP - Šoltísová 
19.09. 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 17.30 – 18.15 18.20 – 19.05
I.MŠA SPP - Farkašová  MLJ - Adamčíková MLJ - Adamčíková TDA - Frolišová  TDA - Frolišová 
I.MSB PED - Frolišová  PED - Frolišová  TDA - Frolišová  MLJ - Adamčíková MLJ - Adamčíková
II.MŠA PSY - Vince MVR - Fabianová  MVR - Fabianová  HHN - Kristófová/Palenčárová HHN - Kristófová/Palenčárová
II.MŠB MRM - Kostíková HHN - Kristófová/Palenčárová HHN - Kristófová/Palenčárová PSY - Vince  PSY - Vince 
I.SVP + II.SVP PED - Karlovská PSY - Vince PSY - Vince SPP - Farkašová  SPP - Farkašová (nabudúce skúška)
III.SVP SJL - Palenčárová  SCR - Ivanová  SCR - Ivanová  MOF - Pokorná MOF - Pokorná
IV.SVP MOF - Pokorná MSP - Farkašová  MSP - Farkašová  SCR - Ivanová  SCR - Ivanová 
26.09. 14.30-15.00 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 17.30 – 18.15 18.20 – 19.05
I.MŠA TRH - Mgr. Andrea Petričková MVR - Fabianová  MVR - Fabianová  HHN - Kristófová/Palenčárová/Sotáková HHN - Kristófová/Palenčárová/Sotáková HHN - Kristófová/Palenčárová/Sotáková
I.MŠB TRH - Mgr. Mária Badliková HHN - Kristófová/Palenčárová/Sotáková HHN - Kristófová/Palenčárová/Sotáková BSZ - Károlyi  BSZ - Károlyi  BSZ - Károlyi 
II.MŠA TRH - RNDr. Stanislava Károlyi Prihlásenie na maturitnú skúšku - účasť povinná MHU - Karnižová  MHU - Karnižová  PSY - Vince PSY - Vince
II.MŠB TRH - Mgr. Mária Pisková Prihlásenie na maturitnú skúšku - účasť povinná PSY - Vince PSY - Vince MHU - Karnižová MHU - Karnižová
I.SVP+II.SVP TRH - RNDr. Eva Kostíková Phd. DEJ - Petričková (skúška) TSV - Petričková  TSV - Petričková  ADK - Dzivák Dzureňová  ADK - Dzivák Dzureňová 
III.SVP TRH - PaedDr.Eva Palenčárová PSY - Vince MAT - Kostiková  MAT - Kostiková  DEJ - Petričková  DEJ - Petričková (nabudúce skúška)
IV.SVP TRH - PaedDr.Eva Palenčárová Prihlásenie na maturitnú skúšku - účasť povinná SCG - Karlovská SCG - Karlovská SCG - Karlovská SCG - Karlovská