Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17, Košice

Novinky

  • Začiatok školského roka pre externú, diaľkovú formu štúdia v školskom roku 2016/2017 je 8.9.2016 o 14:30 hod.

  • Začiatok školského roka pre dennú formu štúdia v školskom roku 2016/2017 je 5.9.2016 o 8:20 hod.

  • Kritériá pre prijímacie skúšky na ostatné (netalentové) odbory na školský rok 2016/2017.


    Viac info TU
  • Kritériá pre prijímacie skúšky odboru Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na školský rok 2016/2017.


    Viac info TU

Udalosti