Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17, Košice

Novinky

 • Pozývame rodičov 1., 2. a 3. ročníkov na ZRPŠ, ktoré sa  uskutoční dňa 28.4.2014 o 16:30 hod. 

 • V Y H L Á S E N I E

  o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej danez príjmov fyzickej osoby

  podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti


  Viac info TU
 • Študentky Súkromnej strednej odbornej školy Vás prosia o spoluprácu pri stredoškolskej odbornej činnosti a vyplnenie následovných dotazníkov


  Viac info TU
 • V školskom roku 2013/2014 škola oslavuje svoje 15. výročie založenia

   

 • Prihláška na štúdium popri zamestnaní na strednej škole a na pomaturitné štúdium


  Viac info TU

Udalosti